Utbildning och yrkesliv

Utbildningar och yrkesliv

 • Efter studentexamen vidtog värnplikts- och reservofficersutbildning samt tjänstgöring vid Kustartilleriet (Kustjägare) 1965-1969 med avbrott för ett års utbildning vid lantbruksskola.
 • Studier vid Stockholms universitet (sociologi, pedagogik) 1971.
  • Åren 1969-2003 utbildning och tjänstgöring som yrkesofficer vid armén, huvudsakligen inom områdena underrättelse- och jägartjänst, omfattade:
   • Trupptjänst vid:
    • Kungl. Värmlands regemente, Karlstad 1971-1973
    • Fallskärmsjägarskolan, Karlsborg 1973-1980, 1985-1987
   • Lärartjänst vid:
    • Underrättelseskolan, Skövde och Karlsborg 1981-1985,
    • Infanteriets och Kavalleriets Stridsskola, Borensberg 1988-1992
    • Militärhögskolan, Stockholm 1992-1993.
   • Stabstjänst vid:
    • Infanteri- och Kavallericentrum, Borensberg 1993-1995,
    • Brigadcentrum, Skövde 1995-1997,
    • Arméns Taktiska Centrum / Armécentrum, Enköping 1997-2000
    • Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum, Uppsala 2000-03.
  • Utlandstjänst genomförd som:
   • Utbildning vid:
    • Intelligence School, Storbritannien (kurs i underrättelse- och säkerhetstjänst) samt vid
    • Jaegercorpset, Danmark (kurs i höghöjdshoppning)
    • Under 2000-03 utbildning i Sverige, Danmark och Schweiz till delegat inom Röda korset.
   • Besök / övningsdeltagande vid bl.a:
    • 22. SAS (Special Air Service), Storbritannien
    • US Special Forces (10.th SFG), Tyskland
    • US Army Airborne Board, Fort Bragg, USA
    • US Army, Fort Ord, USA
    • 82. Airborne Division, Fort Benning, USA
    • National Training Center, Fort Irwin, USA
    • Intelligence Center, Fort Huachuca, USA
    • Haerens Jaegerskole, Norge, samt
    • NZ SAS (Special Air Service), Nya Zeeland
 • 2003-2013: Överstelöjtnant i reserven vid Livregementets husarer (K 3), Karlsborg
 • 2014-2016: Deltidstjänst som överstelöjtnant vid K 3.

Senaste inläggen