Militärhistoria

Tre främst militärhistoriska föredrag grundade bl.a. på egna besök vid aktuella krigsskådeplatser.  

M 1. I en karolinsk ryttares spår
Köpet av ett harnesk och försöken att spåra dess förste bärare kom att föra mig från arkiv i Sverige till forna europeiska slagfält. Föredraget behandlar min forskning vid huvudsakligen Krigsarkivet om Livregementet till häst under perioden 1700-09, men främst om de platser och människoöden denna ledde mig till i dagens Polen, Vitryssland, Ukraina och Ryssland.

 

 

 

 

M 2. Från Kalmarunionen till NATO
En exposé över Sveriges säkerhetspolitiska vägval under 600 år, samt förlopp och resultat av de krig som utkämpades 1389-1814.

Ämnet levandegörs med bl.a. iakttagelser från besök vid några av de forna slagfälten.

 

 

 

 

M 3.* Första världskriget 100 år efteråt                                                                                                                              Föredraget behandlar övergripande första världskrigets orsaker, förlopp och konsekvenser i Europa (inkl. Sverige), samt några minnen idag längs den s.k. västfronten mellan Flandern och Verdun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senaste inläggen