Allmänt

ALLMÄNNA

 

A 1. Nordpolen 
En historisk tillbakablick på polarhistorien samt upplevelserna under min färd, fylld av kyla och dråpligheter, till världens nordligaste punkt.

 

 

 

 

A 2. Köldpolen 
Upplevelserna under en superkall vinterresa till Sibirien och byn Ojmjakon, jordens kallaste bebodda plats.

 

 

 

 

 

 

A 3. Till inuiternas land 
Det lilla samhället Siorapaluk på Grönland är ett av jordens nordligaste samhällen och ett av de få i Arktis där jakten – traditionellt bedriven – fortfarande spelar stor roll. Vid en tjugomilafärd på havsisen med hundspann fick jag inblick i inuiternas vardagsliv.

 

 


A 4. Guldfeber!

Guldgrävarhistoria samt upplevelserna under en färd till fots och med kanot längs den gamla ”guldrushleden” till Klondike i Kanada. Därutöver något om min guldletning vid Nome, Alaska. Resultatet av min vaskning kan uppvisas!

 

 

 

 

A 5 – 6. Äventyr ”Down under” 
Två fristående föredrag om historia, natur, /ursprungs/befolkning, kultur och diverse äventyr på andra sidan jorden:  Australien: bl.a. om austral- aboriginer och opalgrävning! Nya Zeeland: bl.a. om maorier och bungyhoppning!

 

 

 

A 7. Ural – Europas okända östgräns
Europas nordöstligaste delar är relativt okända för oss. För drygt 300 år sedan var dock dessa välbesökta av svenskar – som krigsfångar. Områdets dramatiska natur, spännande historia, nuläge och spåren efter de karolinska fångarna behandlas.

 

 

 

 

A 8. Svenskspår i österled
Europas östliga delar är relativt okända för oss. Minnena efter forna svenska besökare är dock flera. Föredraget behandlar historia och nutidsförhållanden i Baltikum, Vitryssland, Ukraina samt västligaste Ryssland utgående från mina resor i såväl vikingarnas som karolinernas spår – och vid stranden av sydligaste Dnjepr finns en gammal svenskkoloni…

 

A 9. Nya Sverige – vår första koloni
År 1638 seglade två svenska skepp till Nordamerika för att grunda kolonin Nya Sverige. Flera expeditioner följde och ett par hundra svenskar och finnar blev våra första Amerikaemigranter. Kolonin existerade bara i sjutton år, men de var fyllda av dramatik. Utgående från en resa till de gamla svenskbygderna skildras dåtida människoöden och minnena idag av vår första koloni.

 

 

A 10. Under segel över Atlanten
Om en seglats i Columbus och Nya Sverigeemigranternas kölvatten från Kanarieöarna till Karibien inom ramen för tävlingen Atlantic Rally for Cruisers (ARC) 2011. Västsvensken Per Lindeströms livfulla skildring från sin färd 1654 nyttjas som tema.

 

 

 

A 11-12. Äventyr på Nya Guinea
Ön Nya Guinea strax norr om Australien domineras av regnskogsbeklädda bergstrakter. Klimatet, dåligt utbyggd infrastruktur, allehanda tropiska sjukdomar och på vissa platser hög kriminalitet gör resandet här svårt och allt annat än riskfritt. Inlandets få innevånare lever utspridda i smågrupper och under primitiva förhållanden. Två fristående föredrag om öns östra del erbjuds:

Till fjärran kulturer behandlar mina upplevelser under en händelserik färd till avlägsna byar, längs fjärran floder och upp på höga berg.

I Stillahavskrigets spår behandlar mina upplevelser under ett strapatsrikt sökande längs ”krigsstigar” och bland sjunkna vrak efter spår av de hårda strider som utspelades på ön under det andra världskriget.

A 13. Jakten på Yamashitas skatt
Enligt legenden gömde japanerna i slutskedet av andra världskriget en skatt på Filippinerna bestående av från Sydostasien rövat krigsbyte. Sökandet efter de påstådda dyrbarheterna har pågått sedan dess. Min egen fascination av legenden förde mig runt i öriket och bjöd på såväl spännande natur- och kulturupplevelser som intressanta människomöten.

 

 

 

 

A 14. Världens sju nya underverk
Av världens sju antika underverk återstår bara Cheopspyramiden. Efter en global omröstning antogs 2007 sju nya: Jesusstatyn i Rio, Colosseum i Rom, Kinesiska muren, Taj Mahal i Indien och de gamla städerna Chichén Itza i Mexico, Machu Picchu i Peru samt Petra i Jordanien. I detta föredrag detaljpresenteras platserna grundat på mina besök vid dessa.

 

 

 

 

 

A 15. Mot Lofoten!
Följ med på en färd med renar, hundspann, tåg, båt, bil och till fots på Nordkalotten från den gamla samiska marknadsplatsen Jukkasjärvi vid Kiruna längs ”Nordkalottvägen” via Narvik till samhället Reine på Lofoten. Historia, spännande historier, olika kulturyttringar (bl.a. samisk) och inte minst storslagna miljöer!

A 16. Sápmi – samernas land
Samernas historia, kultur och nuvarande situation inklusive mina upplevelser från besök hos samer i Nordsverige och på Kolahalvön.

A 17. Uppströms Mekong!
Följ med på en färd längs Mekongfloden från södra Vietnam via Kambodja och Laos till norra Thailand. Dramatisk historia, annorlunda kulturer och exotiska miljöer!

A 18. Ledarskap under pressade förhållanden
Ett kåseri om gruppdynamik och ledarskap under mentalt och fysiskt pressade förhållanden grundat på ett yrkesliv som officer vid olika jägarförband men främst på erfarenheterna från egna bergsexpeditioner i allmänhet – och till Mount Everest i synnerhet.

A 19-20. Äventyr i regnskogen
Två fristående föredrag om historia, natur, /ursprungs/befolkning, kultur och diverse äventyr i regnskogsmiljö. Amazonas: bl.a. on indianer och bergsbestigning i inre Amazonas. Borneo: bl.a. om dajaker och en mödosam expedition tvärs Borneo.

A 21. I James Cooks kölvatten
Under tre äventyrliga sjöresor 1768-79 kom britten James Cook att för Västvärlden bl.a. upptäcka östra Australien, Nya Zeeland, Hawaiiöarna och såväl Arktis som Antarktis isbarriärer. Linnélärjungar medföljde på två av resorna. Föredraget behandlar Cooks liv och mina resor i hans kölvatten.

A 22. Pilgrimsleden till Santiago de Compostela
Under mer än tusen år har människor vallfärdat till den plats där – enligt legenden – aposteln Jakobs grav finns: Santiago de Compostela i norra Spanien. Föredraget behandlar ledens spanska del utifrån ett såväl historiskt, kulturellt som personligt perspektiv. (1,5 timme inkl. kort rast).

A 23. Cowboyliv!                                                                                          Upplevelserna från mitt jobb som cowboy på en ranch i USA, historien bakom ”Vilda västern”, indian- och cowboykulturen samt situationen för dessa grupper idag.

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Senaste inläggen