Artiklar

Mina artiklar är främst uppbyggda kring ”äventyr”, historia, natur och kultur vid resor runt om i världen, medan andra är rent militärhistoriska. Under årens lopp har jag fått ett 80-tal artiklar publicerade i såväl riks-, vecko- som lokalpress och specialtidskrifter. Fyra artiklar har publicerats i nordisk press och flera i Pennan & Svärdet – facktidskrift för bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek – samt i facktidskriften Militär Historia. Exotiskt är att ha fått en artikel publicerad i iranska klätterförbundets tidning… 

 

 

Senaste inläggen