Pennan och Svärdet

PENNAN OCH SVÄRDET

Blixtkrig i Stilla havet (11/2011 och nätartikel)
Den japanska attacken på flottbasen Pearl Harbor för 70 år sedan utvecklade storkriget i Europa till en världsbrand.

Resa till Gettysburg (Nätartikel 2011)
Skildring av ett besök vid platsen för det slag år 1863 som fick en avgörande inverkan på utgången av det amerikanska inbördeskriget.

Kalisz 1706 – myt och sanning (Vårspecial 2009 och nätartikel)
Detta slag i Polen under det stora nordiska kriget förlorades av svenskarna mot en mångdubbelt överlägsen rysk-polsk styrka. Den dubbelspelande polske kungen hade emellertid redan slutit fred – något som de deltagande trupperna inte kände till! Hur stora var förlusterna och vilka blev konsekvenserna av denna relativt okända drabbning?

Ett ryttarharnesk berättar (6/2009 och nätartikel)
Idog forskning kring ett nyinköpt harnesk ledde till intressanta insikter om vem den förste bäraren kan ha varit och dennes livsöde.

Operation Merkur (2009)
Artikel på Internet om den tyska luftburna invasionen av Kreta 1941 och spåren av denna idag. 

”Krig är det okända och oväntade” (2009)
Artikel på Internet om överlevaren Winston Churchill som under det första världskriget petas som marinminister men återkommer till politiken som hyllad – om än excentrisk – frontchef! 

Stora nordiska kriget (10/2007, 2009)
Tre artiklar om detta krig, varav två med utgångspunkt från enskilda soldaters öde och en om det relativt okända slaget vid Kalisz 1706. Längre versioner publicerade på Internet.

Pannbandslegenden (5/2008)
Den mytomspunne generalen Georg Carl von Döbelns verkliga liv överträffade diktens!

Till Ural i de karolinska fångarnas spår (8/2006)
Tre sekler efter det stora nordiska kriget besökte jag de nyöppnade områdena i Ural och några av de platser, bland andra Tobolsk i Sibirien, dit de svenska krigsfångarna fördes. 

”Som de flesta unga dårar” (11/2005)
I sin självbiografiska bok My Early Life, berättar Winston Churchill om sin synnerligen äventyrliga ungdomstid. Efter besök i bland annat Kuba, Sudan, Pakistan och Sydafrika återberättar jag främst hans upplevelser som ung officer i imperiets tjänst. 

På boerkrigets slagfält (7/1999)
Redovisning av boerkrigets bakgrund, förlopp och konsekvenser. Artikeln skrevs i samband med mitt besök på flera av slagfälten vid 100-årsminnet av krigets utbrott.

I Lawrence av Arabiens fotspår (1/1999)
Skildring av engelsmannen T. E. Lawrence liv och deltagande i den så kallade Arabrevolten under det första världskriget. De viktigaste platserna under fälttåget inom nuvarande Jordanien besöktes av mig inför artikelns tillkomst.

Senaste inläggen