Biografier

BIOGRAFIER
Tre äventyrliga resenärers liv – varav två blev Nobelpristagare i litteratur –  skildras med bl.a. egna resor i deras spår som grund. Därutöver en självbetraktelse.

B 1. Den unge Churchill – officer, äventyrare, skribent
Winston Churchills insatser under de tunga krigsåren känner de flesta till. Hans synnerligen äventyrliga liv dessförinnan som officer och skribent i områden som än idag utgör oroshärdar är mer okänt. Föredraget behandlar den unge Winstons eskapader på Kuba samt i Pakistan, Sudan och Sydafrika.

 

 

 

B 2. Ernest Hemingway – machoförfattare
För drygt 50 år sedan sköt sig en av 1900-talets mest kända författare utbränd av alkohol, sviktande hälsa och otaliga kvinnoaffärer. Värken plågade honom, men flera av verken – med inspiration från bl.a. Kuba, Spanien, Afrika och Italien –  ”odödligförklarades”; åtminstone av hans samtid. Idag väcker nog Hemingways äventyrliga liv mer intresse, vilket skildras i detta föredrag.

 

 

 

B 3. Anders Sparrman – Linnélärjunge och världsresenär.
Anders Sparrman (1748-1820) genomförde under början av sitt liv ett antal äventyrliga resor, bl.a. till Sydafrika, Västafrika och jorden runt med James Cook. Föredraget behandlar Sparrmans skiftande liv från världsberömmelse till bortglömdhet och är bland annat grundat på hans egna livfulla skildringar av sina upplevelser samt mina resor i hans spår.

B 4. Självbetraktelser.                                                                                                    Vi har ju alla vår livshistoria. Min är i hög grad präglad av en intensiv nyfikenhet – och många av barndomens tämligen äventyrliga drömmar har faktiskt gått i uppfyllelse! Detta föredrag handlar om några av dessa.

 

 

 

 

Senaste inläggen