Aconcagua & Chile

Aconcagua & Chile

Nordöstväggen bjöd på alltför svåra isförhållanden år 1994. Den chilenskledda expedition jag då deltog i måste därför avbryta bestigningsförsöken. Två av oss fick dock ännu en toppchans men via en annan led. Efter en lång sidoförflyttning på 6000 meters höjd hittade vi en lämplig plats för några timmars frostig nattvila. Starten mot toppen skedde långt före gryningen. Slitet i mörkret, kylan och de isiga vindarna fick emellertid sin belöning. I den tidiga, kalla januarimorgonen kunde vi till slut dunka varandra varma på toppen av Sydamerikas högsta berg, nära 7000 meter över Stilla havets yta i väster! Min klätterkamrat och jag var de första som gjort denna bestigningsrutt: Relinchotraversen.

Senaste inläggen